ลืมหรัสผ่าน(Forgot password)

 

  • กรอกอีเมล์ของคุณที่ใช้ในการสมัครบัญชี คลิกปุ่ม Save เพื่อส่งรหัสยืนยันการเปลี่ยนรหัสผ่านไปที่อีเมล์ของคุณ

 

 

 

  • ระบบทำการส่งรหัสยืนยันเพื่อกำหนดรหัสผ่านใหม่ไปที่อีเมล์ของคุณ ให้คุณคลิกปุ่ม Click here to reset password

 

  • กรอกรหัสยืนยันตามที่ได้ทางอีเมล์

 

 

  • เมื่อกรอกรหัสยืนยันถูกต้องจะสามารถกำหนดรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง

 

 

  • ระบบยืนยันการตั้งค่ารหัสผ่านใหม่