ขั้นตอนการลงทะเบียน Exhibitor

1.ไปที่ เมนู  SIGN IN EXHIBITOR --> เลือก แถบเมนู Register

 

2.เมื่อกรอก รายละเอียดลงทะเบียน Exhibitor เรียบร้อยแล้ว จะเข้าสู่หน้า Manage Profile ดังรูป

  • Appointment การนัดหมาย
  • Manage Profile สร้างโปรไฟล์
  • Categories หมวดหมู่หนังสือทั้งหมด