Settings Password Password

 เจ้าของ แอคเคานต์ สามารถกำหนดรหัสผ่านใหม่ โดยกรอกรหัสใหม่ที่คุณต้องการเปลี่ยน

  • โดยคลิ้กที่ Settings password