สมัครสมาชิก(Sign up)

  1. เลือกลักษณะของบัญชีผู้ใช้ Publisher (สำนักพิมพ์) / General (บุคคลทั่วไป)
  2. กรอกข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามรายการ
  3. หลังจากกรอกข้อมูลส่วนบุคคลเสร็จ ­ระบบทำการแจ้งเตือนผ่าน email ที่ใช้สมัครข้างต้น