หนังสือ Books

 • ผู้ใช้สามารถเพิ่มรายการหนังสือได้ที่ปุ่ม Add Book
 • ผู้ใช้สามารถกำหนดสถานะการแสดงบนหน้าเว็บไซต์ได้ Hide/Show
 • ผู้ใช้สามารถ แก้ไข หรือ ลบ หนังสือออกได้

 

หน้า Add Books

Image ใส่รูปปกหนังสือ

Video ผู้ใช้สามารถอัปโหลดคริปวีดีโอใส่ลงไปได้ขนาดไซร้ไม่เกิน 30 Mb นามสกุลไฟล์เป็น MP4 ระยะเวลา 10-60 วินาที

Information Book ข้อมูลหนังสือ

 • Active Book สถานะการแสดงข้อมูลหน้าเว็บ
 • Recommend Section แนะนำมาตรา
 • Category หมวดหมู่หนังสือ
 • Age / Level / Readership ลำดับช่วงอายุ
 • Format Book รูปแบบหนังสือ
 • Title Book / Title Series หัวข้อย่อย
 • Number of books in the series (if any) จำนวนหนังสือในชุด (ถ้ามี)
 • ISBN/ISSN/Unique Identifier ISBN/ISSN/ตัวระบุเฉพาะ
 • Author Name ชื่อผู้แต่ง
 • Publisher Book หนังสือสำนักพิมพ์
 • Number Page เลขหน้า
 • Language book หนังสือภาษา
 • Edition book หนังสือฉบับ
 • Copyright year book หนังสือปีลิขสิทธิ์

Synopsis เรื่องย่อ

 

ตัวอย่าง Book Rights